Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Použití: Sklopné stoly jsou určeny pro výrobu velkorozměrových železobetonových plošných dílců o větších rozměrech či více prvků menších rozměrů najednou. Ve vodorovné poloze stolu se sestaví forma, naplní BS a zhutní. Po částečném vytvrdnutí betonové směsi se stůl postaví do horní polohy a v této poloze se snímají betonové dílce.

Stavění a sklápění stolu je prováděno pomocí dvou nebo tří teleskopických hydraulických válců. Rozměry stolu jsou podle požadavku zákazníka obvykle v rozmezí 3x7 až 15x4 m. Stoly je možno vedle sebe i spřáhnout nebo vyrobit jeden dlouhý pro výrobu větších prvků.

Provedení:
Sklopný stůl se skládá z vytvářecí formopodložky a stolic, na kterých se naklápí. Formopodložka je tvořena masivním rámem potaženým vytvářecím plechem přebroušeným do kovového lesku. Stůl je vybaven dolní pevnou ocelovou bočnicí, o kterou se opírá prvek před sejmutím ze stolu, horní posuvnou bočnicí a jedním odsuvným čelem. Druhé čelo se vytváří z překližky a dřevěného trámku připevněného na posuvné držáky upevněné na obou bočnicích.

Stůl je osazen vysokofrekvenčíními vibrátory a hydraulickými teleskopickými válci. Vibrátory jsou napájeny z dělící skříně, která umožňuje spuštění libovolného počtu vibrátorů. V rozvaděči je umístěn elektronický frekvenční měnič, pomocí něhož je možné plynule měnit frekvenci v rozsahu 50 - 200 Hz. Hydraulické válce jsou napájeny z hydraulického agregátu přes objemový hydraulický měnič.

Rozvaděč s frekvenčním měničem a hydraulický agregát může být společný i pro několik sklopných stolů.

Technické parametry:
Maximální naklopení stolu:  80
Pracovní naklopení stolu:  72
Maximální dovolené zatížení stolu: 1000 kg/m
- ti. prvku cca 350 mm
Rozměry stolu:   volitelné

Technické parametry je možno měnit dle přání zákazníka.