Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Naše činnost: Provádíme kompletní dodávku technologického zařízení pro předpínání železobetonových prvků, tj. návrh, výpočty, výroba, montáž zápor, příčníků a pomocných OK včetně dodávky veškeré hydrauliky, tj. popouštěcích válců, předpínacích pistolí apod..

Od 07/2009 dodáváme rozhodující díly předpínání vlastní výroby, konkrétně kompletní řadu popouštěcích válců 500 kN - 5000 kN včetně hydraulických doplňků a rozpěrných límců, hydraulické stanice popouštění včetně hydraulických rozvaděčů a ovládání.

Provedení:

a) univerzální

Jedná se o zařízení, které umožňuje výrobu předem předpínaných železobetonových prvků různého tvaru, tj. vazníky, průvlaky průřezů T, TT, obdélníkového apod. V tomto případě navrhujeme zápory, příčníky s kotevními deskami a kompletní hydrauliku na popouštění při vnášení předpětí, tj. válce apod. Dodáváme rovněž napínací pistole včetně hydraulického agregátu a dalšího příslušenství pro napínání lan. Zápory navrhujeme i pro případ předpínání horních lan, tj. jsou používány i horní příčníky. Řešíme i situaci, cheap fifa coins kdy na dlouhé dráze je jedna nebo několik forem vynecháno, tzn., že popouštění do nulové síly v laně je v tak velkém rozsahu, že jej neobsáhne jeden popouštěcí válec, ale použijeme tzv. tandemové popouštění, na které vlastníme i užitný vzor. Navrhované řešení je univerzální i v tom, že je možno měnit vzdálenost řad i sloupců lan, výškové posazení soustavy těchto lan. Příčníky a popouštěcí válce jsou umístěny na konstrukci, FIFA Coins kterou lze s velkou přesnosti výškově nastavit.

b) jednoúčelové - HCS

Jedná se o zařízení určené pro výrobu předem předpínáných železobetonových dutinových stropů pod názvem Spiroll, Echo, Partec apod. V tomto případě provádíme dodávku kolmých zápor, power lines přejížděných zápor, opěrných desek, ochranných košů včetně hydraulického agregátu, napínacích pistolí, kleštin a pod.