Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Použití: Podvěsná doprava betonové směsi zajišťuje dopravu BS od mísícího jádra do výrobních hal.

Provedení:
Tuto dopravu zajišťujeme podvěsnými vozy, které pojíždějí po dráze o jednom nebo dvou profilech. Doprava je možná po rovině nebo do svahu, resp. ze svahu, rovně nebo do oblouku. Změnu směru lze také realizovat použitím točny nebo výhybky. Celý systém, tj. od výroby betonové směsi v mísícím jádře přes dopravu a až po konečné ukládání betonové směsi do forem, lze provést jak v režimu manuálním, tak v režimu plně automatickém.

Technické parametry vozů:
Dopravované množství: 1 - 2,5 m3 BS
Dopravní rychlost: 25-160 m.min nižší rychlost v zatáčkách a u předávacích míst

Vyprazdňování:
otáčením bubnů o 180 se zpětným chodem nebo o 360°.

Podvěsná doprava betonové směsi od mísícího jádra do výrobních hal umožňuje splnit kapacitní požadavky na dopravu betonové směsi a plynulé zásobování hal a zároveň tuto dopravu zautomatizovat a tím i zproduktivnit. Podvěsnou dopravu betonové směsi jsme schopni dodat jako celek, tj. vozy, vlastní dráhu, troleje a řízení vozu propojením s velínem MJ nebo přes dálkové ovládání z výrobní haly, včetně navazujících technologií, tj. koše na BS a rozprostírače (další katalogové listy).