Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Použití: Mostový rozprostírač (betonovací most) slouží k distribuci betonové směsi po celé délce a šířce haly. Používá se přímo k betonáži forem nebo k doplňování zásobníků vytvářecích strojů na předem předepjaté dutinové stropní dílce.

Provozuje se v návaznosti na podvěsnou dopravu BS a to buď v plně automatickém režimu, režimu manuálním nebo jejich kombinaci.

Provedení:
Mostový rozprostírač je v podstatě mostový dvounosníkový jeřáb s kočkou, na které je umístěna násypka na BS. Tato násypka je výškové stavitelná a zároveň otočná o 90°. Výpustný otvor má rozměry 190x1200 mm, což umožňuje plnit betonovou směsí i úzké formy, například formy na sloupy a průvlaky. Díky otočné násypce mohou být tyto formy umístěné rovnoběžně i kolmo k ose haly. Uzavírání násypky je provedeno jednosegmentovým uzávěrem s přímočarým elektrickým pohonem, vlastní vyprazdňování je prováděno „ježkem“, tj. hřídelem s kolmo navařenými trny ve šroubovici. Toto provedení umožňuje přesné dávkování směsi. Otáčení a zdvihání násypky je hydraulické, její dočišťování je prováděno příložným vibrátorem. Řízení a ovládání rozprostírače je provedeno dálkově radiem. Napájení rozprostírače je krytou trolejí. Plnění násypky se provádí podvěsným vozem rozvozu betonové směsi.

Technické parametry:
Rozpětí: libovolné dle haly
Objem násypky: dle distribuce BS, na kterou navazuje
Výškový rozsah násypky: dle přání zákazníka

Tato technologie je vždy navrhována a vyráběna přesně dle požadavků zákazníka.