Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Formy na železobetonové prefabrikáty

Použití: Forma je určena pro výrobu železobetonových tyčových prvků, eventuálně plošných prvků při vyjmutí středové bočnice. Sloupy lze vyrábět hladké, ale i s konzolami do všech čtyř stran. Forma umožňuje vyrábět také průvlaky, vazníky apod.

Forma na výrobu tyčových železobetonových prvků

Použití: Forma je určena na výrobu železobetonových tyčových prvků, konzol, sloupů, průvlaků a po úpravě nosníků T nebo TT. Délka formy se dodává dle přání zákazníka v násobku délky sekce ( 6,4 m ).

Použití: Forma je určena na výrobu železobetonových tyčových prvků eventuálně plošných prvků při vyjmutí středové bočnice. Sloupy lze vyrábět hladké, ale i s konzolami i do všech čtyř stran. Forma umožňuje vyrábět také průvlaky, vazníky apod., vše menších rozměrů, tj. do výšky cca 600-800 mm.

Forma na výrobu tyčových železobetonových prvků - lehčí provedení

Použití: Forma je určena na výrobu železobetonových tyčových prvků, sloupů a průvlaků . Je navržena tak, že jí není nutno před betonáži spínat táhly. Délka formy se dodává dle přání zákazníka v násobku délky sekce ( 6,4 m ).

Použití: Forma je určena k výrobě přímých schodišťových ramen. Konstrukce formy umožňuje nastavení sklonu podložky a podest pro schodišťová ramena o sklonu 25° až 42° a 0° po demontáži spodní podesty, kdy tato forma pak slouží jako formopodložka pro výrobu plošných dílců o max. rozměru 2,4 x 8,7 m.

Použití: Tato univerzální forma se používá na výrobu nepředepjatých nebo předem předepjatých střešních vazníků ve tvaru "T", případně po úpravě formy na výrobu plošných prvků. Konstrukce této formy umožňuje rychlou přestavbu na jiný prvek.

Použití: Forma je určena pro nosníků tvaru T, které slouží pro výstavbu silničních a železničních mostů. Nosníky jsou tvořené stojinou a křídly a vyrábějí se v délkách až 35 m.

Použití: Forma slouží na výrobu předem předepjatých nosníků tvaru "T" pro silniční, dálniční a železniční mosty. Nosník délky až 33m tvoří svislá stojina, která je nahoře ukončena konzolovitě vyloženými rameny tzv. křídly.

Forma je určena k výrobě protihlukových panelů, které se používají k oddělení obytných zón od hlučných komunikací a v dalších podobných případech, kdy je nutno snížit hladinu hluku a tím zlepšit životní prostředí.

Použití: Univerzální forma na schodišťová ramena je určena k výrobě schodišťových ramen. Nastavitelné schodnice umožňují výrobu schodišťových ramen o libovolném sklonu v mezích daných technickými parametry. Formu je možno doplnit o spodní i horní podestu.

Formy na svodidla. Formy na svodidla typu New Jersey jsou určeny pro výrobu betonových svodidel o výšce 1,2 m nebo 1 m případně i 0,8 m. Forma umožňuje výrobu jak standardního svodidla s drážkou a perem o délce 4 m, tak i výrobu obou koncových svodidel klínového tvaru.

Použití: Prefabrikované garáže se provádí jako sólo garáž, dvojgaráž nebo jako řadové stání. Jsou navrženy tak, že umožňují i provedení jako garáže patrové. Tyto garáže se využívají i jako dílna, či sklad. Použití těchto garáží výrazně urychluje výstavbu, protože se pouze ustavují na předem připravený základ a navíc jsou současně méně finančně náročné než garáže klasické, tj. cihly, tvárnice a pod.. Garáže je možno vyrábět o rozměrech 2,5 x 3 x 6 m (v x š x d) na základní formě nebo modulově v délce od 5,5 do 7m u formy s děleným jádrem, případně s výškou do 3m. Tyto větší garáže slouží pro parkování větších vozidel, např. dodávek a pod.

Použití: Prefabrikované trafostanice, kde skelet tvoří prefabrikovaný prostorový dílec, patří k nejmodernějším typům trafostanic. Veškerá technologie v nich je umístěna v prefabrikovaném betonovém skeletu. Tento skelet má svislé vnitřní stěny (odformování bez úkosu). Trafostanice mohou být konstruovány s vnější nebo vnitřní obsluhou, kde transformátory a ostatní technologie jsou přístupny dveřmi. Jsou vhodné jak do běžné zástavby, volné krajiny i průmyslových objektů. Pro použití těchto trafostanic hovoří rychlost výstavby, pořizovací a provozní náklady, ale i bezpečnostní, ekologické a estetické parametry. Vzhledem ke svému charakteru a provedení nevyžadují tyto trafostanice téměř žádnou údržbu, proto je jejich provoz levnější. Variabilita systému umožňuje operativní řešení uspořádání trafostanice podle potřeb investora. Rozsahu technologie je přiměřená velikost a vnitřní uspořádání trafostanice. Forma umožňuje vyrobit i prvek s tlustšími stěnami i dnem a tyto prvky je pak možné použít jako jímky.

Použití: Prefabrikovaná schodišťová ramena jsou základními prvky konstrukce propojující jednotlivá podlaží. Prefabrikovaná schodišťová ramena se používají jak v bytové a občanské výstavbě, tak i u průmyslových a skladových objektů. Výrobky z těchto forem se vyznačují vynikajícím vzhledem, protože podhled schodišťového ramene není zborcená plocha, ale kopíruje vrchní stranu. Schodišťová ramena můžou být v provedení pro čtvercové nebo půlkruhové šachty s nosnou stěnou nebo sloupem. U těchto forem je variabilní šířka stupně, výška stupně až ve třech variantách a počet stupňů. Forma se vyrábí v provedení levém a pravém.

Forma je určena k výrobě železobetonových prvků tvaru U , určených pro vytváření podchodů a podjezdů pod komunikacemi.