Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Formy na železobetonové kanalizační a odvodňovací dílce

Použití: Šachtová dna jsou určena k výstavbě vodotěsných šachet pro podzemní stoky a kanalizační řady kruhových profilů, včetně možnosti napojení kanalizačních přípojek. Formy se vyrábějí pro světlosti DN 1000/1200/1500 a DN 1700 s prostupy od DN 150 až po DN 1200 podle velikosti šachty.

Použití: Železobetonové jímky se používají zejména v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod, u čerpacích stanic a kanalizačních sítí. Uplatňují se pro domovní čistírny odpadních vod, mechanické a biologické čistírny odpadních vod, pro recirkulaci vody mycích zařízení, nádrže na vodu, přečerpávací stanice.

Použití: Šachtová dna jsou určena k výstavbě vodotěsných šachet pro podzemní stoky a kanalizační řady kruhových profilů, včetně možnosti napojení kanalizačních přípojek. Formy se vyrábějí pro světlosti DN 1000 a DN 1200 s prostupy od DN 150 až po DN 600 podle velikosti šachty.

Formy na kruhové nádrže a roury navrhujeme, vyrábíme a dodáváme zákazníkům dle jimi zadaného betonového prvku.

Použití: Forma je určena pro výrobu šachtových den o průměru 1000 mm a výškách 1000, 800, 700, 600 mm, vyrobených litím z tekutého betonu. Rozměry a tvar jsou podle DIN 4034 část 1.

Použití: Dvojitá forma na štěrbinové roury je určena k výrobě štěrbinových rour profil I.

V této formě se vyrábějí roury vejčitého průřezu s patkou a hrdlem dle DIN 4032, které jsou určeny pro odvádění odpadních vod a mohou být ve spodní části a opatřeny čedičovou vložkou. Vejčitý tvar roury zamezuje usazování kalů i při malých průtocích a současně umožňuje odvod velkého množství vody v prostoru velkého průřezu.