Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Forma je určena k výrobě protihlukových panelů, které se používají k oddělení obytných zón od hlučných komunikací a v dalších podobných případech, kdy je nutno snížit hladinu hluku a tím zlepšit životní prostředí.

Protihluková vrstva je z lehčeného betonu ve tvaru vlny nebo trapézu. Nosná vrstva je z klasického železobetonu. Součástí technologie výroby protihlukových panelů je sklápěcí zařízení, které slouží pro odformování panelů ve svislé poloze, vzhledem k tvarování protihlukové vrstvy, a je společné pro všechny formy.

Technické údaje:

Parametry protihlukového panelu

Délka: max. 4 m

Výška: max. 2,4 m

Tl. nosné vrstvy: 110 mm

Tl. protihlukové vrstvy: 110 - 150 mm