Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Použití: Prefabrikované trafostanice, kde skelet tvoří prefabrikovaný prostorový dílec, patří k nejmodernějším typům trafostanic. Veškerá technologie v nich je umístěna v prefabrikovaném betonovém skeletu. Tento skelet má svislé vnitřní stěny (odformování bez úkosu). Trafostanice mohou být konstruovány s vnější nebo vnitřní obsluhou, kde transformátory a ostatní technologie jsou přístupny dveřmi. Jsou vhodné jak do běžné zástavby, volné krajiny i průmyslových objektů. Pro použití těchto trafostanic hovoří rychlost výstavby, pořizovací a provozní náklady, ale i bezpečnostní, ekologické a estetické parametry. Vzhledem ke svému charakteru a provedení nevyžadují tyto trafostanice téměř žádnou údržbu, proto je jejich provoz levnější. Variabilita systému umožňuje operativní řešení uspořádání trafostanice podle potřeb investora. Rozsahu technologie je přiměřená velikost a vnitřní uspořádání trafostanice. Forma umožňuje vyrobit i prvek s tlustšími stěnami i dnem a tyto prvky je pak možné použít jako jímky.

Provedení:
Forma se skládá z masivního základového rámu, na kterém jsou uloženy jednotlivé části formy. Na tomto rámu je usazeno i jádro, které je základní délky a pro změnu rozměru se vkládají vložky potřebných rozměrů. Je možné měnit jak délku, tak šířku betonového prvku. Výška prvku se mění podkládáním podlahy. Jednotlivé díly jádra jsou vzájemně centrovány kuželovými čepy a následně sešroubovány, vstup do jádra je jámou v podlaze. Ve stěnách jádra jsou umístěny pryžové prvky, které umožňují smrštění jádra a následné odformování prvku. Samotné smrštění je provedeno pomocí hydrauliky.

Bočnice a čela formy jsou uloženy na rolnách a jejich pohyb může být manuální nebo motorický. Čela jsou opatřena svislými vložkami, které umožňují vyrábět prvky s různou tloušťkou stěny. Na čela i bočnice je možno na horní hranu namontovat nástavec a vyrobit prvek s větší tloušťkou dna. Styk bočnic a čel je těsněn pryžovým těsněním, aby bylo zabráněno vytékání cementového mléka. Bočnice a čela formy jsou vzájemně spínány v horní části tyčemi, v dolní pomocí šroubů. Vzájemný styk je jištěn zámkem tak, aby nemohlo dojít k výrobě šikmého odlitku.

Forma je vybavena pevnými pracovními lávkami vně a vkládanými lávkami mezi pláštěm a jádrem. Zhutnění betonové směsi se provádí pomocí vysokofrekvenčních příložných vibrátorů umístěných na plášti formy a na uvnitř na jádře, vibrační techniku dodáváme včetně programovatelného elektronického frekvenčního měniče.

Technické parametry:
výška prvku - variabilní dle požadavku
šířka prvku - variabilní dle požadavku
délka prvku - variabilní dle požadavku
tloušťka stěny - variabilní dle požadavku
tloušťka dna - variabilní dle požadavku