Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Použití: Prefabrikované garáže se provádí jako sólo garáž, dvojgaráž nebo jako řadové stání. Jsou navrženy tak, že umožňují i provedení jako garáže patrové. Tyto garáže se využívají i jako dílna, či sklad. Použití těchto garáží výrazně urychluje výstavbu, protože se pouze ustavují na předem připravený základ a navíc jsou současně méně finančně náročné než garáže klasické, tj. cihly, tvárnice a pod.. Garáže je možno vyrábět o rozměrech 2,5 x 3 x 6 m (v x š x d) na základní formě nebo modulově v délce od 5,5 do 7m u formy s děleným jádrem, případně s výškou do 3m. Tyto větší garáže slouží pro parkování větších vozidel, např. dodávek a pod.

Provedení:
Základní forma se skládá základního rámu, který je přes gumový pás kotvený na základy. Na rámu je usazena podlaha, která vytváří na prvku zazubení ve stěnách dílce, z kterého vyčnívá nosná armatura, ke které je následně přivařena armatura podlahy. Podlahy se vyrábějí dodatečně na extra formě, kterou také dodáváme. Jádro formy je pevné s úkosem a je tvořeno dvěma boky, čelem a víkem, které jsou příslušně vyztuženy ocelovými nosníky s deskami pro vibrátory a odformovacím úkosem. Rohy jádra jsou ukončeny tzv. fabionem. Druhé čelo jádra je uzpůsobeno pro osazení zárubní vrat. Jádro je dodáváno buď jako jeden kus nebo jako skládané podle požadovaných délek. Vnější pláš formy je tvořen 2 bočnicemi a 1 plným čelem (zadním), které je umístěno mezi bočnicemi. Přední čelo je opět formou pro zárubeň vrat. Čela a bočnice jsou spínány nastavitelnými rychloupínacími mechanismy. Veškeré styky mezi čely, bočnicemi a podlahou jsou těsněny a tím je zabráněno vytékání cementového mléka, těsnění zároveň vytváří na svislých hranách zkosení 10x45°. Čela i bočnice jsou osazeny deskami pro montáž příložných vibrátorů. V horní části bočnic vnějšího pláště jsou držáky pro spínáni těchto bočnic speciálními táhly a maticemi.

Jak obě čela, tak i obě bočnice vnějšího pláště formy jsou osazeny pojezdovými koly a posouvacím mechanismem, což znamená, že odformování vnějšího obvodu probíhá bez pomocí mostového jeřábu, ale ručně mechanismem po speciálních kolejnicích. Dále je součástí formy rám atiky, který vytváří atiku po celém obvodu střechy garáže a současně určuje místo spádu střechy, tj. určuje, kterým rohem garáže má být proveden svod dešťové vody. Pro každou délku garáže musí být dodán extra rám. Forma na výrobu podlahy je tvořena formopodložkou s nízkými bočnicemi a čely. Na této formě se dobetonuje na skeletu garáže podlaha. Formopodložka je osazena trubkami pro proteplování tekutým mediem a izolovaná polystyrénovými deskami zabraňující úniku tepla do podlahy. Zhutnění betonové směsi se provádí pomocí vysokofrekvenčních příložných vibrátorů, které dodáváme včetně elektronického frekvenčního měniče.

Technické parametry:
výška prvku:  2480 - 2980 mm
šířka prvku: 2980 mm
délka prvku: 5480 / 5980 / 6480 / 6980 mm