Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Použití: Šachtová dna jsou určena k výstavbě vodotěsných šachet pro podzemní stoky a kanalizační řady kruhových profilů, včetně možnosti napojení kanalizačních přípojek. Formy se vyrábějí pro světlosti DN 1000/1200/1500 a DN 1700 s prostupy od DN 150 až po DN 1200 podle velikosti šachty.

Šachty slouží zejména k zavzdušnění, odvětrání, údržbě, čištění a kontrole, ev. i k zavedení zařízení pro čerpání odpadních vod na povrch, dále pro svedení kanalizačních potrubí do jednoho směru, pro změnu směru potrubí, pro změnu sklonu a průřezů potrubí. Výhoda použití betonových prefabrikátů spočívá ve zkrácení doby výstavby proti monolitickým šachtám, v garanci kvality dílce a díky integrovanému těsnění i jejich vynikající těsnosti. Tvar dříku šachtového dna, hrdel pro trouby a tloušťky stěn a den odpovídají dříve platné rozměrové normě DIN 4034.1, resp. DIN 4034.2.

Provedení:
Vlastní forma umožňuje výrobu šachtového dna z litého betonu a skládá se z vnějšího rozevíratelného pláště, hydraulicky smrštitelného jádra, víka jádra, dna, základu a příslušenství (desky, vložky prostupů), které slouží k vytváření vtoků a výtoků. Vnější plášť je kruhového tvaru s nálitkem. Smrštitelné jádro je kruhového tvaru jednostranně seříznuté. Jak nálitek na plášti, tak seříznutí jádra umožňují použití větších prostupů, než povoluje tloušťka stěny v mezikruží, kde se vložky prostupů zavěšují s deskami na plášť v libovolném místě. Plášť a jádro jsou vzájemně natočitelné a tím umožňují plynule měnit úhel mezi vtokem a výtokem. Dle požadavku zákazníka jsou dodávány prostupové vložky o požadovaných průměrech pro roury betonové, laminátové, kameninové těsněné gumou a polyuretanem, roury z PVC hladké a korugované. Formy jsou dodávány včetně vahadla, které slouží k manipulaci formou s výrobkem uvnitř nebo bez něj. Otáčení na vahadle je řešeno jako manuální, kde k otočení postačí minimální vyvinutá síla nebo jako motorické. K formám dodáváme také sadu příložných vysokofrekvenčních vibrátorů s elektronickým frekvenčním měničem.

Technické parametry:
Světlost DN: 1000/1200/1500/1700 mm
Výška: dle požadavku
Prostupy DN: 150 - 1200 mm


Technické parametry je možno měnit dle požadavků zákazníka.