Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

Použití: Železobetonové jímky se používají zejména v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod, u čerpacích stanic a kanalizačních sítí. Uplatňují se pro domovní čistírny odpadních vod, mechanické a biologické čistírny odpadních vod, pro recirkulaci vody mycích zařízení, nádrže na vodu, přečerpávací stanice.

Jímky se používají v základní výšce, případně snížené nebo je možné je pomocí skruží nastavit na potřebný objem. Shora se jímky uzavírají zákrytovými deskami se vstupním otvorem osazeným poklopem. Formy na výrobu zákrytových desek rovněž dodáváme. Spoj mezi jímkou a zákrytovou deskou nebo jímkou a skruží je proveden dle DIN 4034.1 nebo DIN 4034.2. Použití těchto jímek minimalizuje stavební náklady, urychluje výstavbu a díky integrovanému těsnění zaručuje těsnost. Formy se vyrábějí pro jímky o světlosti DN 800 až DN 2500 a výšce do 3 m.

Provedení:
Vlastní forma, ve které je možné vyrábět kruhové jímky i skruže, je složena z vnějšího rozevíracího pláště, hydraulicky smrštitelného jádra, víka a spodního příp. vrchního tvarového kruhu vytvářející hrdlo, resp. dřík. Dále se dodává sada stojanů, které se vkládají do formy a podpírají tvarové kruhy a tím umožňují vyrábět jímky různé výšky. Při použití obou tvarových kruhů forma umožňuje vyrábět i skruže požadované výšky Zákrytové desky s prostupy se vyrábí na téže formě nebo ve speciální formě, aby bylo možné vyrábět komplet jímka + zákrytová deska.
Formy jsou dodávány včetně vahadla, které slouží k manipulaci formou s výrobkem nebo bez něj. Otáčení na vahadle je prováděno jako manuální, kde k otočení postačí minimální vyvinutá síla.
K formám dodáváme také sadu příložných vysokofrekvenčních vibrátorů s elektronickým frekvenčním měničem.

Technické parametry:
Světlost DN:  800 - 2500 mm
Výška:  do 3 m