Telefon: +420 608 265 978

  Email: info@prefaservis.cz          

 Zákazník, u kterého byla realizována tato inovace, se zabývá sériovou výrobou betonových panelů. Denní výroba je cca 80 kusů panelů ve 3 směnách. Cílem řešení je automatizace dopravy formovacích podložek mezi jednotlivými stanovišti, kde se provádí vystrojování, čistění podložek, betonáž a následně se formo-podložka ukládá na sklad zrát. 

 Na začátku cyklu se formo-podložka (FMP) přesouvá ze stanoviště, kde jsou podložky skladovány na pozici mytí a čistění. Na dalších 3 stanovištích se podložky vybavují armaturou. Následně se podložka dopravuje na stanoviště betonáže. Po zalití betonem se podložka posouvá na sklad. FMP se přesouvá pomocí vozíků, každý jednotlivý vozík přesouvá FMP z jedné pozice na následnou pozici.

Dva režimy provozu: automatický a ruční

Výrobní linka muže pracovat ve dvou režimech: ruční a automatický. V ručním režimu je možno jednotlivými vozy pohybovat po připojení ručního ovladače ke konkrétnímu vozu. Přepnutím do automatického režimu jsou vozy ovládány řídícím programem a není možné je ovládat ručně. Vozy mají definované výchozí pozice, ty odpovídají jednotlivým pracovištím. U každého pracoviště jsou umístěna ovládací tlačítka pro zastavení a odeslání FMP na následující pracoviště a Total Stop.

Pro případ kolize vozíků, nebo z důvodů bezpečnosti jsou vozíky vybaveny antikolizními čidly, které v případě indikace předmětu nebo osoby v dráze vozíku automaticky zastaví.

Před touto inovací se FMP přenášely mezi jednotlivými stanovišti pomocí jeřábu.

Nová automatická linka zvyšuje časovou efektivitu výrobního procesu, snižuje potřebu vyžití jeřábu a snižuje potřebu pracovní síly, která je potřeba na zavěšení a odvěšení podložek z jeřábu a na obsluhu jeřábu.